За нас

 
"Макс 100 км" ЕООД е регистрирано в България дружество, ангажирано с осъществяване на туроператорска и турагентска дейност. Всички продукти и услуги, които предлагаме на българския туристически пазар са обозначени под нашето име ОN TOUR / НА ПЪТ

Благодарение на сътрудничеството си с „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, имате възможност да откриете, резервирате и закупите продуктите ни директно в над 330 пощенски станции в повече от 180 населени места в цялата страна.


 

Съучредител и член на НПО "Сдружение Туризъм" - представител и участник в Националния Консултативен съвет по Туризъм


Компанията ни притежава всички необходими лицензи и сертификати за осъществяване на търговската си дейност, сред които са удостоверение с № 7575, издадено от Министерство на туризма и полица № 7500160000145 на „Групама застраховане“ ЕАД за сключена застраховка „Отговорност на туроператора“.
 
Фирмени данни:
„Макс 100 км“ ЕООД - ЕИК 202591244 - ON ТОUR
Централен офис и адрес на управление – 1202 София, бул. „Мария Луиза“ №80
Банкова сметка: Райфаизенбанк България: 
BG26RZBB91551003579937, SWIFT:RZBBBGSF
Телефон за връзка - 0800 20 244 / +359 889229528
Електронен адрес - office@ontour.bg

 


 
Почивки
    Екскурзии
      Дестинации
        Новини