Общи условия

 
 
ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ
 
1. ЗАПИСВАНЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1.1.Записване
Записване за организирано пътуване се извършва по интернет (онлайн), директно в офисите на ТУРОПЕРАТОРА или в офисите на партньорите представляващи ТУРОПЕРАТОРА. Резервацията се счита за валидна след попълване на резервационна бланка и заплащане на аванс. При извършени по банков път или с кредитна карта предплащания/плащания ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърждава резервацията в двудневен срок. След потвърждение на резервацията се генерира договор за организирано пътуване, който е валиден и без подписа на Туриста. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановен заплатения аванс.
1.2. Необходими документи за включване в организираното пътуване
1.2.1 За всички туристи по програми, които включват страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
1.2.2 За туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
1.2.3 За деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Копие от декларацията следва да се представи най-късно 5 работни дни преди датата на отпътуване в агентския офис. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на екскурзията. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език. Образец от декларацията може да се получи в наш офис.
1.2.4 Европейска здравна карта.
1.2.5 Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.
1.2.6 Договор за организирано пътуване – сключва се при записване за определена програма.
1.2.7 Ваучер за организирано пътуване – получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на екскурзията и заявените допълнителни услуги.
1.2.8 Туристите са застраховани по време на пътуването по задължителна застраховка "Помощ при пътуване в чужбина", от лицензирана застрахователна компания за пътувания извън страната на минимална застрахователна сума от 5 000 евро, с изключение на страните, които изискват по-висока минимлна застрахователна сума.
1.3. Условия за издаване на визи
За пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на Потребителя като му предостави необходимите документи /хотелска и/или самолетна резервация, ваучер, самолетни билети и медицинска застраховка/. По искане на Потребителя ТУРОПЕРАТОРЪТ може да подготви и внесе документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискваните от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя. Издаването нa виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат.
 
2. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
2.1. Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня. Заплащането може да се извърши в брой или по банков път.
2.2. Аванс. Размерът на аванса е от 10% до 50% от общата пакетна цена (съобразно условията на конкретната програма), освен ако не е упоменато друго в Договора за организирано пътуване на ТУРОПЕРАТОРА. Записването за пътуване става след заплащане на аванса и представяне от ПОТРЕБИТЕЛЯ на необходимите документи и информация в офисите на ТУРОПЕРАТОРА или на представляващия го туристически агент.
2.3. Доплащане: до 14 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго в Договора за организирано пътуване на ТУРОПЕРАТОРА /с изключение на резервациите по промоция за ранни записвания, за които пълното плащане задължително трябва да е според условията в съответната промоция/. В случай, че доплащането не бъде извършено в посоченият срок, резервацията се анулира и авансът остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
2.4. Ранните записвания са валидни при резервация и плащания до 100% (освен ако не е упоменато друго в съответната програма), направени в рамките на обявените промоционални дати. Всяка промяна на име на турист, тип настаняване или дата на пътуване по резервации за ранно записване се таксуват и заплащат по стандартни цени за съответния хотел и дата на полет.
2.5. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя, но не по-късно от 20 дни преди датата на пътуването в следните случаи:
2.5.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.
2.5.2. При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни такси и други. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.
2.5.3. При промяна в обменния валутен курс, относим към договора, с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуването. (т. 2.5.3 касае само случаите, в които туроператора плаща на чуждестраниия си съконтрагент в USD). Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.
2.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава пряко или чрез туристическия агент да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в пакетната цена и/или при значителна промяна на някоя от основните клаузи в договора в срок до 2 дни от възникване на обстоятелствата по чл.2, ал.5 от настоящите Общи условия и/или в двудневен срок, считано от настъпване на промяната, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването.
2.7. Преди да извърши плащане ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е запознал и е приел общите условия на ТУРОПЕРАТОРА изложени в сайта www.ontour.bg и се е съгласил с тях.
2.8. Цените за всяка екскурзия включват услуги, подробно описани за всяка програма по отделно. В цените за програмите, включващи туристически услуги на територията на ЕС е включен ДДС /Данък добавена стойност/.
2.9. Една седмица преди датата на пътуването ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да се яви в офиса на ТУРОПЕРАТОРА или Турагента, в който е сключен договора или да се обади по телефона, за да му бъде предоставена информация по чл. 32 от ЗТ. При записване в последния момент, тази информация му се предоставя при сключването на договора.
2.10. В цената на екскурзията/почивката не са включени следните разходи: летищни такси за пътуванията със самолет, цената на входните билети за туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи, използването на обществен превоз за някои градове, консумираните напитки в автобусите или самолетите (освен в случайте, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/почивка).
2.11. Крайният срок за уведомяване на потребителите, в случай че минималният брой туристи за осъществяване на организираното пътуване не е набран, се определя на 7 дни преди датата на отпътуване включително (освен в случайте, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/почивка). В този случай, агенцията възстановява всички внесени суми и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на заявеното пътуване.
2.12. Допълнителните услуги, които не са включени в основната цена на организираното пътуване, се заявяват и заплащат допълнително при сключване на договора, но не по-късно от 15 дни за автобусните програми и 30 дни за самолетните програми, преди датата на пътуването. Възможностите и условията за записване за тези услуги са описани към всяка програма по отделно.
2.12.1. Заявяването на допълнителни туристически услуги се явява необходимо условие за тяхното изпълнение. Заплащането на пълната сума за съответната услуга се извършва едновременно със заявяването й. Изпълнението на заявена от Вас допълнителна туристическа услуга е възможно при определени условия и за това е необходимо, след като сте извършили заявка и заплатили желаната от Вас услуга, да получите потвърждение от страна на ТУРОПЕРАТОРА.
2.12.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърждава или отказва заявената услуга не по-късно от 7 дни преди датата на заминаване, освен в случаите, когато, на място, по независещи от него обстоятелства, не може да се изпълнят допълнителните услуги.
2.12.3. Ако по обективни причини - изчерпани възможности за резервация, липса на свободни местни екскурзоводи, не е набран минималния брой туристи за съответната услуга, национални празници и почивни дни и др. - услугата не може да бъде извършена, внесената сума за заявената допълнителна услуга ще бъде възстановена в пълен размер в офиса, където е сключен договорът. В такъв случай, ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи неустойки и компенсациина ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.12.4. Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ не потвърди заявена допълнителна туристическа услуга, това не може да бъде повод за отказ от пътуването въобще.
2.13. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата ТУРОПЕРАТОРЪТ, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по
програмата по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
 
3. АНУЛАЦИОННИ УСЛОВИЯ И НЕУСТОЙКИ
При отказ от пътуване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, Туроператора удържа следните неустойки:
3.1. При пътуване/почивка за Нова година
3.1.1. При анулация до 61 дни преди датата на пътуването, ПОТРЕБИТЕЛЯ не дължи неустойка, съобразно уловията на конкретната програма
3.1.2. При анулация от 60 до 32 дни преди датата на пътуването – 30 % от общата цена на пътуването
3.1.3. При анулация от 31 до 22 дни преди датата на пътуването – 50 % от общата цена на пътуването
3.2.4. При анулация от 21 до 0 дни преди датата на пътуването – 100 % от общата цена на пътуването
3.2. При пътуване/почивка в чужбина през останалата част от годината
3.2.1. При анулация до 31 дни преди датата на пътуването, ПОТРЕБИТЕЛЯ не дължи неустойка, съобразно условията на конкретната програма.
3.2.2. При анулация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след срока по т.3.2.1., той дължи на туроператора неустойка в размер на:
3.2.2.1. Ако направената анулация е от 30 до 14 дни преди датата на отпътуване, неустойката е от 30 % до 50 % от общата цена на пътуването или в размер на изискуемия депозит.
3.2.2.2. Ако направената анулация е от 13 до 8 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 70 % от общата цена на пътуването.
3.2.2.3. Ако направената анулация е 7 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от общата цена на пътуването.
3.3. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.2.2.1., 3.2.2.2., 3.2.2.3., респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
3.4. При отказ на митническите и гранични служби да допуснат излизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи и извършени правонарушения, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

4. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
4.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ чрез представляващият го Туристически агент се ангажира с подготовката и обезпечаването на заявеното организирано туристическо пътуване, като се задължава да:
4.1.1. осигури на Потребителя задължителна застраховка „Медицински разходи при болест и злополука” за организираните пътувания извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, като предостави на Потребителя застрахователна полица преди началото на пътуването. Информация за сключената задължителна затраховка “Медицински разходи при болест и злополука на туристите” за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица.
4.1.2. По искане на Потребителя да го застрахова (срещу допълнително заплащане по съответните официални тарифи на застрахователните дружества) на по-високо ниво или за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от страна на Потребителя. Потребители навършили 65 годишна възраст се застраховат задължително със завишена застрахователна премия, като в тези случаи всеки потребител се задължава да доплати разликата в стойността на застраховката.
4.1.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да откаже резервация, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове. Ако Потребителят е внесъл аванс, но не е извършил в установените срокове доплащанията до пълната цена на пътуването, се счита, че се отказва от пътуването и авансът не се връща
4.1.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници в предварително обявения срок или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
4.1.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, както и часа на тръгване при промяна на превозвача, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.
4.1.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, като: забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини (мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др.), както и при промяна на разписанието от страна на превозвача, при форсмажорни обстоятелства: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.
4.1.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не отговаря за багажа на ПОТРЕБИТЕЛЯ (изчезване, загубване, повреждане и т.н.), нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, за които ПОТРЕБИТЕЛЯ е могъл, но не се е възползвал.
4.1.8. ТУРОПЕРАТОРЪТсе задължава да сключва застрахователен договор по чл. 97 от Закона за туризма и копие от актуалната застрахователна полица да публикува на интернет страницата си www.ontour.bg към момента на влизането й в сила. Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 97 от Закона за туризма е ЗАД „Групама застраховане“ и номерът на застрахователната полица е № 7500160000145.
4.2. Потребителят е длъжен да
4.2.1. да представи всички необходими документи за осъществяване на пътуването - валиден международен паспорт, лична карта или други упоменати в съответната програма
4.2.2. ако Потребителя е лице под 18 г. и в случай, че пътува само с един от родителите си (или с друг придружител, различен от родител), той трябва да носи нотариално заверено пълномощно от непътуващия родител + копие от него (а ако пътува с друг придружител – и от двамата родители) за излизане на детето в чужбина (в случай че детето пътува с двамата си родители, но те са с различни фамилии, те трябва да предоставят акта за раждане на детето, както и копие от него). Този документ ще послужи пред българските гранични власти.
4.2.3. да заплати в пълен обем и описаните в установените в настоящите Общи условия срокове и стойност на туристическите услуги.
4.2.4. да уреди завръщането си в случай, че Потребителят сам прекрати тура през времетраенето му, като няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми.
4.2.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, само със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА след като предварително уведоми ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ или ТУРОПЕРАТОРА не по-късно от 15 дни. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето освен в случайте, когато поради изисквания на превозвачите е невъзможно смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице.

5. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ
Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 14 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазване изброените по-долу условия:
5.1. Всички оплаквания на пътуващите лица трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на пътуващите лица, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.
5.2. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в РепубликаБългария, които са закупени и платени на място от пътуващите лица следва да се предявяват към посрещащия туроператор и към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.
5.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опиянение възпрепятства изпълнението на програмата. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.
 
6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящите общи условия, както и договорът за организирано пътуване могат да бъдат отменяни, изменяни и допълвани с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.
6.2. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Република България.
 
7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
7.1. Място на тръгване и място на пристигане. За автобусните и самолетни екскурзии се заминава и пристига от конкретно избрано и посочено в настоящия договор място. Мястото на тръгване и пристигане може да се промени непосредствено преди това по технически причини - демонстрации, стачки и др., за което следва да оставите телефон за уведомление.
7.2. Време за изпълнение - Всички обявени часове са в местно време. Всички обявени времена на пристигане са ориентировъчни. Възможни са закъснения, породени от непреодолима сила, Форсмажорни или независещи от ТУРОПЕРАТОРА обстоятелства. В тези случаи, агенцията не носи отговорност за неконсумирани услуги или загубено време.
7.3. Настаняването в хотела става след 14:00 часа, а напускането на стаята е до 10:00 часа. Възможно е ранно настаняване, само при наличност на свободни и почистени стаи, след изричното съгласие на хотела.
7.4. Понятията турист, туристически продукт, туристическа агентска дейност, туристически агент, туристически пакет, потребител на организирани пътувания с обща цена, основни туристически
услуги и допълнителни туристически услуги се приемат в смисъла на Закона за туризма на Република България.
7.5. Терминът “Свободно време” в туристическата програма означава, че през това време персоналът на Туроператорът не обслужва туристите.
7.6. Терминът “Туристическа програма” означава посещаване на туристически обекти с екскурзовод на Туроператорът, не задължително с автобус. Екскурзоводът от фирмата няма право да води групата в музеите с платен вход, където това право имат само местни оторизирани екскурзоводи, които при желание от страна на групата могат да бъдат наети срещу допълнително заплащане.
7.7. По време на пътуването ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да уважава местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Може да Ви глобят за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено място. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията.
7.8. При пътуване с автобус ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да носи със себе си багаж от два броя стандартни пътни чанти. Пренасянето на обемисти предмети се допуска само с предварително съгласие на ТУРОПЕРАТОРА и след заплащане на допълнителна такса. Когато пътуването се извършва със самолет, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да пренася допустимото от съответната самолетна компания количество багаж. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за багажа на туриста и за неговата цялост.


 
Новини