Учредяване на „СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ” - Съучередител/Борд на представителите - Член на Консултативния съвет по Туризъм - Министерство Туризъм

Учредяване на „СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”  - Съучередител/Борд на представителите -  Член на Консултативния съвет по Туризъм - Министерство Туризъм
22 Юли 2016 г.
Предмет на дейност: Взаимодействие с държавните и общински органи, администрации, институции и трети лица при защита на правата и интересите на своите членове в сферата на туризма, разпространяване на информация за дейността на Сдружението чрез средствата за масово осведомяване, коопериране с други правителствени и неправителствени организации и сдружения за дейности и действия, които са от полза за осъществяване на целите на Сдружението, както и предприемане на всички други действия, които са в синхрон с целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане.
В качеството си на съучредител и член, имаме удоволствието да пожелаем ползотворна работа и успех. 
Архив новини
Екскурзии
Новини